FEDERATIA ROMANA DE TIR CU ARCUL

 

 

RECORDURI NATIONALE DE TIR CU ARCUL

Realizate in concursuri interne si internationale incepind cu anul  2002 si pina in prezent.

 

 

Nr.crt NUME  SI PRENUME CLUB

Categ.

Competitia  / anul Nr. Sageti/m

RN – puncte

1.

CURELAR CORINA CSS Radauti

KR

C.M.Nymburg Cehia 2002 36 s / 70 m

36 s / 50 m

18 s / 70 m

18 s / 70 m

283

305

149

150

 

2.

CURELAR CORINA CSS Radauti

J IIR

C.N.O / 2002 12 s / 60 m

36 s  / 60 m

96/98/101

295

3.

CURELAR CORINA CSS Radauti

J IIR

C.N.O / 19.07.2003 12 s / 70 m 105

4.

CURELAR CORINA CSS Radauti

J IIR

C.E.Salonic/

C.E.Salonic

36 s / 70 m

2×70 m

292/288

575

5.

URITESCU  SIMONA CS Mineru Aninoasa

JIR

C.N.I / 21-23.02.03 12 s  / 18 m

36 s /  18 m

116

339

6.

BANCILA SIMONA CS Minerul Aninoasa

SR

C. N.I/ 21-23.02.03 36 s /  60 m 330

7.

HABIAN VIOREL CS Minerul Aninoasa

SR

Cupa Minerul .O /7-10.08.03 144 s/1 FITA

90/70/50/30

1301/1285

8.

CUSTURA NECULAI CSM Iasi

SR

  36 s / 70 m 331/ 326

9.

HABIAN VIOREL CSMinerul Aninoasa

SR

C. N.I /21-23.02.03 12 s / 18 m 118/

10.

SARBU LUMINITA CSMinerul Aninoasa

CR

Cupa MCDONALD-Ungaria-2004

 

144s/ FITA

60/50/40/30

 

1256/1220

11.

BOTNAR ALEXANDRU CSS Radauti

CR

Cupa McDONALD-2004-2004 144 S / FITA

70/60/50/30

1315/

12.

 

BOTNAR ALEXANDRU

CSS Radauti

KR

C.N. O/ 2-4.07.2004 144 S /

2x 50 ;

2 x30

1307/

13

SARBU LUMINITA CSMinerul Aninoasa

CR

C.M.O -ANGLIA

18.08.2004

144s/ FITA

60/50/40/30

1258/