Bugetul aprobat pentru anul 2014

Logo FRTA

Suma totala aprobata prin contractul cu MTS: 228.200 lei, din care:
– De la bugetul de Stat: 120.000 lei
– Din venituri proprii MTS: 108.200 lei

Repartizarea cheltuielilor din suma de la Bugetul de Stat:
– Cheltuieli salariale (2,75 norme): 70.830 lei
– Calendar competitional international: 44.970 lei
– Pregatirea loturilor nationale: 4.200 lei

Repartizarea cheltuielilor din suma alocata din Veniturile proprii MTS:
– Materiale si echipament sportiv: 80.000 lei
– Programul de pregatire a juniorilor mici si copiilor: 12.000 lei
– Cursuri de perfectionare antrenori si instructori: 8.000 lei
– Controale anti-doping: 5.000 lei
– Participare la congrese internationale: 3.200 lei