La ședința tehnica a CNI la Deva sa hotărât schimbarea locației

de desfășurare a Cupei Primaverei Outdoor planificata

la Aninoasa in 17-19 martie 2017,  la București, Stadionul Olimpia.