Tabel nominal cu candidații pe funcții la Adunarea Generală de Alegeri din data de 29.10.2021