ANUNT Adunarea Generala Ordinara 18 septembrie, 2020 @ CSN Sala Polivalenta, Bucuresti

C O N V O C A T O R
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
privind activitatea Consiliului Director în anul 2019

În conformitate cu prevederile art. 27 (1) Consiliul Director convoacă în data de
18 septembrie 2020, ora 13:00 Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Tir cu Arcul.
Locația: Complexul Sportiv Național Sala Polivalentă București

Ordinea de zi: ….