Prin prezenta va comunicam ca federatiei de tir cu arcul i-au fost repartizate 4 locuri la scoala de antrenori din cadrul Centrul Național de Formare si Perfectionare Antrenorilor.
Dosarele trebuiesc depuse în perioada 03 august – 18 septembrie la sediul C.N.F.P.A
Anexam link-ul în care sa prevad documentele ce compun dosarele de înscriere.
Persoana de contact:
Adriana Hoppe: 0722 473 051
Antrenor Federal