ANUNT

Prin prezenta vă înaintăm adresa Ministerului Tineretului și Sportului cu rugămintea ca până
la data de 15.10.2020 să ne înaintați tabelul nominal cu copii pe care doriți să îi legitimați pentru a
beneficia de Programul amintit în prezenta adresa.

Vă rugăm să respectați….

Adresa MTS

C A T R E:

Federatiile Sportive Nationale