1. RELATIILE DE COLABORARE

 

 1. Federatia Romana de Tir cu Arcul ca membru cu drepturi depline prin afilierea la Federatia Internationala de Tir cu Arcul, militeaza si promoveaza relatiile de colaborare cu toate celelalte federatii similare de profil de pretutindeni, conform principiilor de egalitate si universalitate, neutralitate politica , nediscriminare si respec reciproc.

 

 

 1. Relatiile cu Agentia Nationala pentru Sport sa se desfasoare in conformitate cui prevederile Legii Sportului 69/2000 si a celor prevazute in Statutul FRTA.

 

 1. Membrii afiliati si reprezentantii acestora, nu pot reprezenta federatia in relatiile dintre ele pe plan intern si cu atit mai mult pe plan international, decit cu mandat aprobat numai de catre Federatia Romana de Tir cu Arcul (Presedinte , Secretar General),si acestea numai in situatii cu totul si cu totul speciale, avizarile fiind inscrise in caietul de P.V. al federatiei.

 

 1. Toti membri afiliati si reprezentantii acestora a datoria sa respecte Statutul FRTA , regulamentele si hotaririle FRTA , precum si principiile de loialitate , coeziune, moralitate si fair –play, sa promoveze, sa conserve si sa respecte imaginea si prestigiul FRTA dobindit , precum si a organelor si oficialitatiilor , acestora.

 

E.– SANCTIUNI PRIVIND NERESPECTAREA CODULUI ETIC

 • Avertisment Verbal,
 • Avertisment Scris,
 • Mustrare scrisa ,
 • Mustrare scrisa cu avertisment,
 • Retragerea sau anularea unor drepturi acordate de FRTA sau prin aceasta ,
 • Retragerea gradatiei de antrenor sau arbitru pe o perioada determinata,
 • Desfacerea contractului de munca,
 • Suspendarea sau excluderea pe viata din FRTA,
 • Deferirea catre organele de justitie pentru infractiuni sau delicte grave.

 

D.- DISPOZITII FINALE

 

 1. Toti membrii Federatiei Romane de Tir cu Arcul si sustinatorii aceteia trebuie sa contribuie la respecatrea stricta si aplicarea in tocmai Codului Etic si au datoria sa informeze Comitetul Director, de orice abatere sau orice nerespectare a Codului si a regulamentelor FRTA.

 

 1. Periodic la cel putin o data pe an Comitetul Director al FRTA , va analiza modul de aplicare si respectare a prezentului cod propunind si noi amendamente daca este cazul de imbunatatire a acestuia si va aplica prin comisia de Disciplina sanctiuni in functie de imprejurare si de gravitatea faptelor.

 

 1. Prezentul Cod Etic a fost aprobat de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Tir cu Arcul la data de 15.02.2008 si supus aprobarii Comitetului Director in 23.02.2008 la Iasi.

 

 

 

Presedinte ,                                        Secretar General,

Ing.Victor Stanescu                           prof. Nita Nicolae Octavian