Hotărâri ale Consiliului Director din 26.03.2021, Bucuresti