Stabilite și aprobate in ședința de Consiliul Director al F.R.T.A. in data de 16.12.2020

Regimul Cotizațiilor și a Taxelor pentru 2021