Stabilite și aprobate in ședința de Consiliul Director al F.R.T.A. in data de 05.01.2022

Regimul Cotizațiilor și a Taxelor pentru 2022