Regulament de Organizare si Functionare Comisiei de Apel

Art.1. Comisia de apel se alege de catre Adunarea Generala prin vot deschis si este constituita din ;

* presedinte( obligatoriu jurist ),
* vicepresedinte,
* membru,

1.2. Comisia de apel judeca apelurile introduse de membri federatiei , impotriva hotaririlor pronuntate de Colegiul Antrenorilor si Comisiile federatiei,

1.3. Comisia de apel poate hotari aplicarea oricarei sanctiuni prevazute in regulamentele federatiei , cu exceptia radieri din activitatea sportiva,Hotaririle ei ramin (sunt) executorii,

1.4.Din Comisia de Apel nu poate face parte reprezentanti ai sectiilor sau ai organismelor federatiei.

Art.2. Comisia de Apel are urmatoarele atributii si sanctiuni;

2.1.- Solutioneaza toate sesizarile primite de la persoane fizice si juridice care apar in activitatea federatiei,

2.3.- solutioneaza apelurile facute impotriva hotaririlor organelor FRTA de catre partile nemultumite,

2.4.- o hotarire, poate fi atacata prin apel in termen de 15 zile calendaristice, de la primirea comunicarii, cu achitarea taxei de apel. Intocmeste, redacteaza si transmite celor implicati, dupa cum este firesc, si raspunsurile cuvenit.

Art.3. Prezentul regulament intra in vigoare incepind cu data de 1 aprilie 2008.