Regulamentul de organizare si functionare a ( C.C.A)

’COLEGIULUI  CENTRAL  AL ANTRENORILOR’’

Art. 1. Colegiul Central al Antrenorilor, este un organ tehnic al cadrelor de specialitate, constituit din antrenori, medici, prof. de ed.fizica si din alte domeni cooperante, care activeaza in vederea hotaririlor Consiliului Director  al Federatiei Romane de Tir cu Arcul, cu privire la organizarea activitatii antrenorilor, formarea, angajarea, promovarea si perfectionarea lor profesionala, la generalizarea experientei pozitive , acumulate in procesul de instruire al sportivilor, ca si la prospectarea coordonatelor mereu necesare, dezvoltarii si ridicarii performantiale a rezultatelor cifrice pe toate distantele de tragere , diviziile abordate in calendarul intern , vizind, adoptarea valorilor nationale la nivelul cerintelor mereu crescinde ale Tirului cu Arcul european si mondial.

Art.2. C.C.A., este desemnat / numit de catre Consiliul Director, din rindul antrenorilor cu practica indelungata si rezultate evidente pe parcursul desfasurarii activitatii acestora, dar si din cadre mai tinere cu dorinta de afirmare, dovedita.

Art.3. C.C.A, are urmatoarea structura;

  • 1 (un) presedinte,
  • 1 (un) vicepresedinte pentru barbati,
  • 1 (un) vicepresedinte pentru femei,
  • 1 (un) antrenor federal,
  • 3 membri
  • In total 7 (sapte) persoane.

Art.4. Structura Comisiei Tehnice (C.T) este urmatoarea ;

-Presedintele Colegiului de Antrenori,

-Vicepresedinte si seful Comisiei Tehnice,

-Antrenor Federal,

– 6 membri , dintre care , cite unul repartizat pe fiecare categorie in  parte –seniori / senioare /juniori /junioare/ kadeti /kdete/ .

-In total 9 persoane.

Art.5. C.C.A se intruneste trimestrial, prin Comisia Tehnica, sau ori de cite ori este necesar pentru realizarea in conditii optime a atributiilor prevazute.

  • Hotaririle se aproba prin vot deschis cu majoritatea simpla de voturi,
  • C.C.A. se intruneste simultan cu , Comisia Tehnica la interval de 6 (sase) luni.

Art.6. Rezolvarea operativa a sarcinilor C.C.A si a Comisiei Tehnice se poate lua prin intrunirea a 5 respectiv 4 voturt, urmat de consultarea telefonica si obtinerea unei adeziuni care sa insumeze jumatate plus unu din totalul membrilor C.T. sau a C.C.A, sau intreg.

Art.7. Responsabilitatile individuale ale membrilor vor fi stabilite in prima sedinta de lucru, de catre Presedinte , urmind ca o eventuala redistribuire a sarcinilor sa intervina la inceputul anului competitional, in caz ca se impune ca necesar.

Art.8. Convocarea membrilor la sedintele de lucru se face cu 10 zile inainte de data fixata, de catre Presedinte,Vicepresedinte C.T. prin antrenorul federal.

Art.9. Neprezentarea membrilor fara un temei obiectiv, la una dintre sedintele fixate si anuntate, se soldeaza cu ‘’ EXCLUDEREA’’ si necooptarea respectivilor pe un interval de cel putin 2 ani calendaristici in nici una dintre comisiile Federatiei Romane de Tir cu Arcul. Colegiul Central alAntrenorilor, are dreptul de a completa locurile vacante, supunind propunerea spre ratificare Consiliului Director,

Art.10.Membrii componenti ai C.C.A / C.T. SE SUPUN Regulamentului Disciplinar al FRTA,

Art.11.Punera in discutie a unuia sau a mai multor membrii C.C.A./ C.T., pe motiv de incompatibilitate( lor) cu calitatea detinuta ( incompetenta profesionala, lipsa de loialitate dovedita fata de  FRTA si tirul cu arcul romanesc, urmarirea stricta a unor avantaje materiale , uzind apartenenta la organismul respectiv, face obiectul aceluiasi Regulament Disciplinar al Federatiei Romane deTir cu Arcul si Hotaririlor Comisiei de Disciplina a FRTA, daca este cazul

Art. 12. Activitatea curenta a Colegiului Central al Antrenorilor, se face pe baza unui plan de munca, avind tematica izvorita din ‘’STRATEGIA’’ pe termen scurt si mediu a FRTA, intocmita in baza  strategiilor pe termene si elaborate de catre cluburile teritoriale  afiliate  si inaintate  federatiei , in acest sens, precum si din realitatile si necesitatile de moment ale activitatii tirului cu arcul.

-Acest plan va fi stabilit   in plen si aprobat de catre Comitetul Executiv al FRTA.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<