Regulamentul de Organizare si Functionare a ( C.A)

’’COMISIEI DE ARBITRII’’

 

Art. 1. C.A. este organul de specialitate al Consilului Director al FRTA, crae are ca sarcina principala, indrumarea si controlul intregii activitatii de arbitraj in domeniul Tirului Cu Arcul.

Art.2.C.A. este numit la propunerea Secretarului General in cadrul Consilului Director.Aceasta este compus din ……..membri alesi din rindul fostilor arbitri , dar in activitate, precum si de noi promovati, ca urmare a cursurilor de arbitrii la nivel local si municipal.

Art.3. Structura Comisiei de Arbitrii;

  • 1 (un) Presedinte,
  • 1(un) vicepresedinte,
  • ,,,,,…………. membri,

Art.4. Presedintele C.A. , desemnat, domiciliaza in Bucuresti, pentru o mai usoara abordare a activitatii in derulare si contact direct si permanent cu FRTA.

Art.5. C.A.se intruneste, odata pe luna in perioada competitionala, iar in rest , ori de cite ori este nevoie(necesar) pentru indeplinirea in bune conditii a atributiilor sale.

-locul si data intruniri se stabileste de regula in ultima decada a lunii precedente.

Art.6.In cadrul C.A. se stabileste si responsabilitatea fiecarui membru in parte.

 

ATRIBUTIILE COMISIEI DE ARBITRII

Art.7. Organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor de Tir cu Arcul din Romania.

– 7.1. Contribuie in mod permanent la ridicarea nivelului teoretic si practic al arbitrilor ,printr-o instruire temeinica si competenta.

– 7.2. Asigura elaborarea normelor de organizare si functionare a comisiilor de arbitri , a programelor analitice a planurilor tematice si altor materiale didactice necesare.

– 7.3. asigura intocmirea proeectelor de norme de clasificare si promovare a arbitrilor.

-7.4. organizeaza cursuri, instruiri,consfatuiri in vederea generalizarii experientei pozitive si prevenirea neajunsurilor in activitatea de arbitraj.

7.5. Asigura organizarea si desfasurarea examenelor precum si a testarilor periodice obligatorii precum cunoasterea nivelului de pregatire al arbitrilor.

– 7.6. Asigura traducerea oficiala a regulamentului (regulament de tragere) precum si aplicarea celorlalte norme si circulare elaborate de FITA sau EMAU.

-7.7. Asigura instruirea oficiala unitara in probleme de regulament a tuturor factorilor ce concura la organizarea si desfasurarea activitatii de tir cu arcul.

-7.8. Intocmeste odata pe an lotul de arbitri nationali ce vor activa in urmatoarea cometitie.

-7.9. Propune si face aprecieri in scris Comitetului Executiv al FRTA spre aprobare arbitrii romani care sa se inscrie la seminarele ale arbitrilor internationali.

Art.8. Intocmeste si tine la zi urmatoarele documente de evidenta;

  • caiet cu procese verbale de desfasurare a sedintelor
  • caiet cu evidenta arbitrilor de tir cu arcul din tara si evolutia acestora pe categori –locali,judeteni, nationali,internationali.

8.1. judeca in prima instanta abaterile disciplinare ale arbitrilor si comportarile tehnice necorespunzatoare pe care le supun spre ratificare Comisiei de Disciplina a FRTA.

-8.2. Cu aprobarea Comitetului Executiv al FRTA ia orice masura care nu este prevazuta in prezentul regulament, pentru asigurarea si derularea bunului mers al activtatii tiristice cu arcul.

Art.9. Poate deveni arbitru de tir cu arcul , orice cetatean al Romaniei , precum si cetateni straini care desfasoara o activitate legala pe teritoriul tarii care a absolvit un curs de arbitri tir cu arcul, prezinta garantii morale, are o conduita exemplara in societate, si care nu a suferit vreo condamnare , privare de libertate pentru fapte intentionate , antisociale, indiferent daca ,pedeapsa a fost executata sau nu.

Art.10. Pentru obtinerea calitatii de arbitru de tir cu arcul trebuie sa mai indeplineasca urmatoarele conditii’

  • varsta minima de 16 ani ,
  • candidatul sa fie apt din punct de vedere medical,
  • pentru arbitri de nivel national, studii minimale sunt de scoala medie.

Art.11. Pentru a putea urma cursurile de arbitri de tir cu arcul, candidatii trebuie sa se adreseze in scris Comisiei Arbitrilor.Comisia va verifica pe baza de acte , ideplinirea conditiilor de catre fiecare candidat.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<