Capitolul II – Norme , Abateri, Sanctiuni

Art.12. Norme

12.1.Normele  de Disciplina contribuie la desfasurarea regulamentara a intregii activtatii tiristice cu arcul si la dezvoltarea calitativa a tirului cu arcul, sport  cu reprezentare olimpica si  cuprinsa in strategia generala a promovari sportului romanesti in Romania si peste hotare.

12.2. Normele de disciplina se aplica cluburilor afiliate si tuturor’’oficialilor’’ care savirsesc abatei;

– in incinta terenurilor desitnate practicari tirului cu arcul – piste – săli – unde se desfășoară pregatirea  sportiva si competitii.

– in sediul FRTA, al cluburilor, in care se desfasoara activitatea.

12.3.  Prin ‘’oficiali’’ se intelege reprezentanti ai FRTA, arbitrii, conducatori de club, sectii de tir cu arcul, antrenori,,medici, maseuri, sportivi, precum si toti adiacenti miscarii tiristice cu arcul din teritoriu, sponsori si acreditati la F.r.Tir cu Arcul.

Art.13. Abatere

13.1. Abaterea este fapta prin care se incalca normele de etica sportiva, in incinta locatiei si nu numai, pe parcursul intrecerii sportive , a celor implicati in organizare. Abaterea fiind singurul temei legal pentru aplicarea sanctiuni.

13.2. Abaterea consta dintr-o actiune sau inactiune prin care se aduc prejudicii desfasurarii regulamentare a activitatii sportive,si pentru care se impune aplicarea unei sanctiuni.

Art.14. Recidiva

14.1. Constituire recidiva savirsirea unei noi abateri in termen de pina la 3(trei) ani calendaristici socoti de la data sanctiunii anterioare.

14.2. In caz de recidiva, toate sanctiunile disciplinare prevazute in prezentul regulament se pot majora pina la dublarea lor.

Art.15. Necunoasterea regulamentului

15.1. Nimeni nu poate invoca in apararea sa  necunoasterea sau interpretarea gresita a normelor de disciplina si a prevederilor regulamentelor F.R.Tir cu Arcul.

Art.16. Sanctiunea disciplinara

16.1. Sanctiunea disciplinara constituie un mijloc de educare si totodata o masura de constringere a cluburilor, sportivilor si oficialilor, care au savirsit acte de indisciplina pentru prevenirea comiterii unor noi abateri si asigurarea conditiilor normale de desfasurare a activitatii tirului cu arcul.

16.2. Asupra cluburilor si sectiilor de tir cu arcul pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni;

-avertisment,

-amenda,

-interzicerea/retragerea/suspendarea organizarii a una sau doua competitii federale cuprinse in calendarul sportiv national, etc.

16.3. Asupra oficialilor, reprezentantii ai Federatiei Romane de Tir cu Arcul, arbitrii,delegati ai cluburilor, antrenori, medici, sportivi, pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni;

-avertisment,

-amenda,

-interzicerea participarii la actiuni de calendar intern sau international pe diferite perioade , functie de gravitatea faptei comise.

– excluderea din activitatea sportiva.

Art.17. Explicitarea sanctiunilor disciplinare;

17.1. Avertismentul este notificarea scrisa prin care se atrage atentia celor implcati asupra abaterii comise si a consecintelor in caz de repetare.

17.2. Amenda este sanctiunea care consta in obligatia de a plati o suma de bani in contul FRTA,cuantumul si termenul de plata fiind stabilite de  Comisia de Disciplina. Nepalata amenzii in termenul fixat atrage dupa sine o noua sanctiune imediat urmatoare –suspendarea celor vinovati.

17.3Ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu (pista de tir) este sanctiunea disciplinara care are drept consecinta-deplasarea propriilor sportivi din toate categoriile, intr-o alta localitate ceea ce duce implicit la diminuarea numarului de sportivi in deplasare, costuri suplimentare de cazare si masa, transport CFR/Auto,etc. in timp ce ‘’acasa’’, se poate asigura numai o masa pe zi  si nici o alta cheltuiala suplimentara, putind alinia la start un numar mai mare de sportivi.

17.4. ‘’Excluderea’’ este primita ca o eliminare a unui club/sectie afiliate sau a oficialilor, de a participa la una sau mai multe competitii, in desfasurare si  organizate de FRTA(competitii federale).

Art.18. Cumulul sanctiunilor

18.1. Sanctiunile pot fi cumulate,

18.2. Daca se savirsesc mai multe acte de indisciplina(cumul) se aplica de regula sancitiunea pentru fapta cea mai grava.

Art.19. Principii privind aplicarea sanctiunilor

19.1. Toate sanctiunile disciplinare din prezentul regulament sunt minime. Ele sunt validate de catre Comisia de Disciplina si se aplica gradat.

19.2. Comisia de apel si Consiliul Director au competenta de a le mari sau micsora , dupa caz.

19.3. Cicumstantele atenuante sau agravante pot fi luate in consideratie.

19.4. Recidiva antreneaza automat o agravare a sanctiuni.

19.5. Abaterile comise in incinta pistei de tragere, inclusiv anexele acestuia, inainte sau dupa terminarea competitiei, sunt sanctionate cu aceleasi norme /standarde ca cele comise in timpul desfasurarii competitiei.

19.6. Sanctiunile pronuntate au efect imediat.

Art.20. Circumstante atenuante

    1. Constituie circumstante atenuante urmatoarele imprejurarii;

a. -abatere sub influenta unei amenintari grave a integritatii corporale sau a demnitatii,

b.-activitate iresponsabila pina la comiterea abaterii,

c.-comportarea sincera in fata Comisiei de Disciplina la dezbaterea cauzei.

20.2. In cazul aplicarii circumstantelor atenuante,sanctiunile disciplinare pot fi reduse.

Art 21. Circumstante agravante;

21.1. Constituie circumstante agravante urmatoarele imprejurari;

a. – premeditare,

b. -savirsirea abaterii in grup,

c. -comiterea abaterii prin acte de violenta,

d. – savirsirea abaterii in stare de ebrietate,

e. – comiterea abaterii in(cu) interes material inclusiv personal,

f. – recidiva.

21.2. In cazul aplicarii circumstantelor agravante, sanctiunile disciplinare pot fi majorate.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<