REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA AL FEDERATIEI ROMANE DE TIR CU ARCUL

 

Capitolul I –Generalitati

ART.1.0.- Federatia Romana de Tir cu Arcul, fondata in februarie 1990, este persoana juridica,autonoma-NON PROFIT, se compune din structuri sportive, asociatii si sectii sportive care practica Tirul cu Arcul.

1.1.- Federatia Romana de Tir cu Arcul, este persoana juridica si se bucura de toate drepturile, ce sint conferite persoanelor juridice prin lege si alte acte normative in vigoare.

1.2.- Federatia Romana de Tir cu Arcul, este un organ national de specialitate,apolitic, neadmitind nici o dicriminare, cu caracter religios rasist, de nationalitate,sex sau profesie si actioneaza in organizarea si desfasurarea activitatii sale cu respectarea normelor generale elaborate si emise de Agentia Nationala pentru Sport (A.N.S) precum si a propriilor reglementari.

1.3.- Federatia Romana de Tir cu Arcul prin subordonarea la A.N.S si subventia acordata de la bugetul de stat, beneficiaza de un statut de functii aprobat de A.N..S, functie de volumul si complexitatea activitatii tiristice cu arcul si de rezultatele obtinute pe plan intern si international.

Functiile sint ocupate prin concurs, in conditiile legii.

 

Capitolul II.- Atributii. Organizarea activitatii FRTA.

ART.2.0.- Atributiile salariatiilor FRTA sint cele prevazute in prezentul regulament fiind avizat de A.N.S. si aprobat de Adunarea Generala, la care se adauga sarcinile ce le revin in context de celelalte ordine si hotariri emise de ctre A.N.S pe parcursul derularii activitatii curente.

Atributiile sint prevazute detaliat in fisele INDIVIDUALE DE POST, aprobat de Secretarul General al FRTA si aflate in evidenta federatiei.

ART2.1,- Activitatea personalului tehnic, organizatoric si economica-administrativ al FRTA este normata cu 40 de ore saptaminal, intr-un program zilnic 8,00-16,30. Pentru participarea la activitati ce se desefsoara in zilele legal libere si pentru care nu se obtin venituri individuale suplimentare, se vor acorda recuperari.Recuperarile sint acordate de Secretarul General, si Economist, persoanelor din subordinea directa, pe baza activitatilor evdentiate in Registrul de Raspindiri.

ART.2.2.- Mijlocul oficial de comunicare al FRTA cu membrii afiliati ai acesteia, cu institutiile publice romane guvernamentale si nonguvernamentale cu FITA si UMETA precum si cu alte federatii nationale de specialitate din strainatate este , dialogul,corespondenta scrisa , posta electronica-Email, Internet si Fax.

ART.2.3.- Dreptul de semnatura a corespondentei il detin Presedintele, Secretarul General, ( inlocuitorii oficiali al acestuia) si Economistul( atunici cind federatia este implicata financiar). Pe semnatura se aplica stampila federatiei numai prin grija si responsabilitatea Secreatrului General.

ART.2.4.- Corespondenta scrisa ( inclusiv- fax, Email) primita sau trimisa de FRTA , este obligatoriu inregistrata in Registrul de Corespondenta.Originalul corespondentei primite si copiile corespondentei transmise, vor fi pastrate in dosare speciale, prin grija Secretarului General.

ART.2.5.-Saptaminal, Secretarul General va organiza o Sedinta de Lucru cu personalul din subordine retribuit, in care se va analiza activitatea saptaminii precedente si se va definitiva activitatea federatiei in saptamina urmatoare.

ART.2.6.-Prin grija Secretarului General , se vor intocmi si transmite periodic-trimestrial- Buletine Informative ale FRTA catre Comisiile Judetene si Cluburile afiliate, buletine ce vor contine Hotaririle Biroului Federal, informatii de interes general din tirul cu arcul intern si international.

ART.2.7.- Echipamentul si materialele sportive de orice fel din patrimoniul FRTA, vor fi eliberate la solicitarile mentionate in referatele de organizare a activitatii sportive conducatorului activitatii respective care poate fi si antrenorul principal al lotului, organizatorul:

  • primirea se face conform legislatiei, pierderea, descomplectarea sau deteriorarea echipamentului si a materialelor preluatea fiind suportate de catre conducatorul ( responsabilul respectiv, in termen de 10 zile de la incheierea actiunii. Cuantumul recuperarii pagubelor (imputarea) va fi stabilita de Economist, in conformitate cu normele de specialitate in vigoare.

 

Capitolul III . Documentele de organizare si evidenta ale FRTA.

ART.3.0.- Registrul de raspindirii. Este actualizat permanent, avizat saptaminal de Secretar General (sau inlocuitorul acestuia) si evidentiaza actiunile ce se desfasoara in afara sediului FRTA, la care participa membrii federatiei, precum si modul de contactare al acestora in caz de urgenta.Contine urmatoarele rubricii: data, nr.curent, perioada, actiunea, numar de telefon si adresa unde poate fi contactat.

ART.3.1.- Registrul de corespondenta scrisa. Se inregistreaza toata corespondenta scrisa (telex, fax,Email) trimisa sau primita de federatie.

Rubricile registrului : nr. Curent, data (intrare/iesire) persoana responsabila semnatura acestuia. Copiile corespondentei scrise (trimise) si original celei primite vor fi pastrate in dosare speciale.

ART.3.2.- Registrul de activitati zilnice. In acest registru vor fi notate zilnic mesajele verbale sau telefonice, informatiile curente, rezultatele competitiilor desfasurate in tara si din strainatate,etc. Mesajele telefonice de mare importanta si urgenta vor fi verificate pentru asigurarea corectitudinii informatiei si vor fi transmise celor interesati, prin grija personalului.

ART.3.3.-Registrul de evidenta a actiunilor sportive.

Inregistreaza actiunile si referatele definitive ale acestora, prin grija si responsabilitatea Secretarului General ( Secretar Federal).

Contine urmatoarele rubricii: numarul curent si data ( reprezinta si numarul de inregistrare al referatului- conventiei, natura activitatii, perioada , lotul,( persoana beneficiara), observatii, valoarea transportului, cazare, masa, termen de decontare.

ART.3.4.- Referatul de necesitate( organizare a actiuni sportive).

Este intocmit de antrenorul lotului si antrenorul federal, avind la baza datele actiunii ( lotul convocat, perioada, locul in mai multe variante, necesarul de echipament si materiale sumele angajate, programul tehnic, numarul de antrenamente, continutul tematic al acestora, etc si se inainteaza Secretarului General cu minim 30 de zile inaintea declansarii activitatii,pentru a fi coordonate cu sursa de finantare si decide oportunitatea.

ART.3.5.- Functie de solicitariile tehnicienilor, Secretarul General si organizatorul actiunii respective construiesc organizatoric actiunea, cu solutiile financiare cele mai eficiente.

Referatul- conventia – in varianta finala ( program tehnic definitiv, solutia organizatorica finala, calculul estimativ al actiunii si sumele de finantare cu avizul economistului si antrenorului federal, va fi aprobat de secretarul general cu minim 15 zile inainte de inceperea actiunii.

ART.3.6.- Referatul aprobat va fi inregistrat intr-un REGISTRU de evidenta a actiunilor sportive, pastrat intr-un dosar de catre organizator si devine baza legala pentru intocmirea conventiilor si comenziilor de realizare a actiunilor. Cu minimum 3 (trei) zile inaintea inceperii actiunuii, toate demersurile organizatorice vor fi finalizate, existind in acest sens confirmarea partenerilor organizatori- prestatori.

ART.3.7 –Dupa incheierea actiunii, operatiunea de decont se desfasoara intre beneficiari (persoana care a condus actiunea organizator si Economist (Contabil) in urma celui de al doilea control preventiv, definitiv.

ART.3.8.-Referatele pentru actiuni cu implicatie internationala vor fi supuse spre aprobare anticipata si definitiva Secretarului General , ca unic ordonator de credite, conform statutului FRTA.

Art.3.9.- Pentru actiunile internationale Campionat european, mondial se va inainta spre aprobare ANS intreaga documentatie a actiunii , pentru avizare, indiferent de finantare.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<