Regulament de Organizare si Functionare a Comisiei de Disciplina a Federatiei Romane de Tir cu Arcul

Capitolul  I

Art.1.Functionarea

1.1.Functionarea acestei instante sportive face obiectul unui  regulament si a unor masuri disciplinare stabilite si aprobate de Consiliul Director al Federatiei Romane de Tir cu Arcul.

1.2.Membri comisiei de Disciplina NU POT apartine unui  –club-de tir cu arcul.

Art.2. Competenta;

2.1. Comisia de Disciplina se compune din ;

– presedinte,

– vicepresedinte,

– 1-3 membri.

2.2. Presedintele Comisiei de Disciplina este numit de Consiliul Director la propunerea Secretarului General si devine membru de drept al Consiliului Director.

2.3. Membrii Comisiei de Disciplina sunt numiti de catre Secretarul General la propunerea Presedintelui Comisiei de Disciplina.

Art.3. Abtinere si recuzare;

3.1. Membrii Comisiei de Disciplina nu isi pot exercita   atributiile atunci cind cazul in discutie ii priveste direct.Ei devin astfel incompatibili.

Art.4.Dreptul de exercitare

4.1. Comisia de Disciplina isi poate exercita atributiile in prezenta a minim 3(trei) membri.Prezenta presedintelui a vicepresedintelui sau mandatarea unui membru este obligatorie pentru desfasurarea sedintei in conditii regulamentare.

Art.5. Convocare

5.1. Comisia de Disciplina se convoaca de catre Secretarul General al F.R.Tir cu Arcul, ori de cate ori este nevoie.

5.2. Comisia de disciplina isi desfasoara activitatea la sediul(orasul) de resedinta a Federatiei .

5.3. Sedintele nu sunt publice . De la caz la caz Presedintele sau inlocuitorul sau mandatat, poate declara sedinta public.

Art.6. Deciziile

6.1. Comisia de Disciplina ia decizii cu majoritate simpla de voturi.

6.2. Nici un membru nu se poate abtine,

6.3.In caz de egalitate, votul presedintelui sau a inlocuitorului mandatat este decisiv.

Art.7.Probe

7.1.Deciziile Comisiei de Disciplina se bazeaza pe cel putin una din urmatoarele probe;

– raportul arbitrilor,

-declaratiile partilor,

-declaratiile martorilor,

-contestari medico-legale , daca este cazul,

-expertize,

-orice alt mijloc care seveste la aflarea adevarului.

Art.8. Audierea

8.1.Partile pot fi audiate in situatia unor neclaritati rezultate din administrarea probelor.

8.2. Comisia de Disciplina poate decide audierea arbitrilor si a oricaror alte persoane in interesul comisiei, pentru aflarea adevarului.

Art.9.Deciziile luate de arbitrii

9.1. Masurile luate de arbitri pe teren desfasurarii competitiei, recte, pista de tragere si incinta acestuia, daca le intra in  atribuții, sunt definitive.

Art.10. Masuri disciplinare

10.1. Comisia de Disciplina ia masuri disciplinare, conform prevederilor prezentului Regulament Disciplinar, ale Regulamentului de Organiazare si functionare, a activitatii tiristice cu arcul de pe intreg teritoriul si a hotaririlor stabilite de catre Consiliul Director.

Art.11. Comunicarea deciziilor

11.1.Deciziile Comisiei de Disciplina sunt comunicate partilor si celorlalte comisii si colegii ale FRTA sub forma scrisa.

11.2.Daca partile sunt prezente, hotarirea se comunica oral, iar daca nu sunt prezente ele pot fi anuntate telefonic. In ambele cazuri hotarirea va fi transmisa si in scris.

11.3. Hotaririle Comisiei de Disciplina sunt documente publice. Ele vor fi arhivate conform regulamentului FRTA.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<