REPARTIZAREA bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023