CAPITOLUL VIII – Instructor Sportiv, Organizator.

ART.8.0.- Executa conventiile actiunilor federatiei, tinind cont de calendarul aprobat in conditiile normelor financiare existente.

8.1.- Asigura conditiile pentru o buna desfasurare din punct de vedere organizatoric a actiunilor federatiei, reuniuni, conferinte, cantonamente interne si internationale.

8.2.- Lanseaza comenzi la hoteluri, cantine, restaurante, agentii si TAROM, intreprinderi de transport etc. si urmareste comenzile pentru participare la competitii internationale desfasurate in strainatate.

8.3.- Asigura buna desfasurare a competitiilor sportive prin organizarea sedintelor tehnice interne si internationale, festivitatile de premiere asigura baza materiala a competitiilor prin angajarea bazelor sportive destinate –necesare – activitatii planificate.

8.4.- Asigura convocarea si participarea la actiunile federatiei a arbitrilor, antrenorilor , sportivilor.

8.5.- Procura fanioane, insigne, medalii, cadouri pentru participantii la competitiile internationale organizate in tara si strainatate.

8.6.- Respecta regulile de evidenta , pastrare, circulare si utilizare a documentelor de banca , respecta prevederile legale privind activitatea economica.

8.7.-Intocmeste statele de plata pentru arbitrii, participanti la actiunile din calendarul intern al federatiei.

8.8.-Intocmeste decontul de cheltuieli pentru actiunile angajate in termenul stabilit de lege si cu prezentarea tuturor actelor justificative.

8.9.-Asigura primirea, sejurul si plecarea delegatiilor straine si se preocupa de buna organizare a serviciilor de transport local si international, cazare, masa ( incadrarea meniului in alocatia stabilita prin Normativele financiare pentru activitatea sportiva in vigoare.

8.10.- Efectueaza operatii de incasari si plati in numerar ( la efectuarea operatiilor de incasari are obligatia de a emite chitante, operatiile de plati se fac pe baza de documente vizate, pentru controlul preventiv si aprobate de economist.

8.11.- Urmareste prin comisiile centrale si teritoriale organizarea actiunilor prevazute in calendarul intern si international al federatiei.

8.12.- Sprijina la nivel informational, realizarea bazei de date statistice a federatiei privind structurile sportive cu sectii de tir cu arcul,teritoriale afiliate, prin centralizarea datelor .

Elibereaza si valideaza la cererea structurilor afiliate , carnete de legitimare ( sportivi si oficiali) permitind astfel practicarea organizata a tirului cu arcul in teritoriu. Tine evidenta sectiilor si a sportivilor in activitatea competitionala.

8.13.- Contribuie la difuzarea lucrarilor utilitare pentru federatie buletinul informativ, face propuneri privind modificari statutare ale regulamentelor tehnico- organizatorice a competitiilor oficiale in privinta perfectionarii cadrului organizatoric, pentru o mai buna desfasurare a acestora in conditii financiare cit mai reduse si eficiente.

8.14.-Realizeaza legatura dintre federatie si Comisiile Directiilor Judetene de Tir cu Arcul din tara pentru activarea, urmarirea si imbunatatirea cadrului organizatoric al competitiilor de orice nivel.

8.15.- Transmite la A.N.S- Serviciul prognoza si statistica sportiva lucrarile privind evidenta si statistica federatiei privind rezultatele realizate la competitiile interne si internationale, dinamica structurilor sportive, recorduri, etc.

8.16.- Pentru indeplinirea atributiilor sale, colaboreaza cu compartimentele de resort din A.N.S si cel al unitatilor sportive din casdrul DSJ din teritoriu.

8.17.- Studiaza diversele materiale de specialitate si se preocupa de perfectionarea profesionala.

8.18.- Participa la editarea, transmiterea si arhivarea documentelor federatiei.

8.19. – Participa la asigurarea activitatii de relatii cu publicul in probleme curente pe specific de activitate.

8.20.- Intocmeste si urmareste realizarea contractelor de sponsorizare.

8.21.- Comunica si colaboreaza cu reprezentanti ai mass-media in vedera popularizarii activitatii tirului cu arcul si a rezultatelor obtinute in cadrul competitiilor de orice nivel.

8.22.- Intocmeste documentele economice privind veniturile si cheltuielile din activitatea curenta a federatiei, incaseaza taxe si vize, tine evidenta incasarilor.

8.23.- Contribuie la stabilirea si organizarea gestiunii patrimoniului federatiei, contribuie la efectuarea de inventarieri periodice, respecta regulile de evidenta pastrare, circulatie si utilizare a materialelor sportive.

8.24.- Cumuleaza in cadrul aceluiasi salariu functiile de magazioner si casier, cu sarcinile si indatoririle respective.