Capitolul VIII- Precizari si Dispozitii Finale

Art.56.- Orice caz neprevazut in prezentul Regulament de Disciplina, poate fi extins si analizat prin analogie cu alte cazuri asemanatoare chiar si din alte domenii sportive. Deciziile luate in astfel de cazuri sunt ratificate de Consiliul Director,

56.1 – Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate in competitii si activtatile proprii desfasurate in teritoriu,

56.2.- Oficialii sunt reprezentanti Federatiei Romane de Tir cu Arcul, arbitri, conducatorii structurilor sportive, antrenori, medici, staful tehnic, sportivi, sponsori oficiali recunoscuti prin contract.

Art.57.- Sanctiunile prevazute in regulamentul disciplinar , se aplica si oficialilor care participa la competitii in calitate de spectatori, suporteri si au abateri de la etica sportiva.

Art.58.- Radierea, excluderea unor structuri sportive, precum si sanctiunile dictate pentru o perioada mai mare de 6(sase)  luni vor fi ratificate de Consiliul Director la propunerea Comisiei de Disciplina.

Art.59.- Sanctiunile aplicabile arbitrilor sunt propuse de Comisia de Arbitri si judecate de Comisia de Disciplina a FRTA.Celelalte sanctiuni prevazute in prezentul regulament intra in componenta decizionala a Comisiei de Disciplina a FRTA.

Art.60.-Sanctiuniile dictate impotriva sportivilor si tehnicienilor nominalizati in loturile nationale/olimpice la data comiterii abaterii, vor fi discutate si ratificate in Consiliul Director.

Art.61.- Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a normelor de disciplina si a prevederilor prezentului regulament.

Art.62.- Prezentul regulament sanctioneaza toate abateriler de la prevederilor regulamentelor FRTA. Nu se vor lua in discutie abateri mai vechi de 3(trei) luni , daca acestea nu au fost sanctionate la vremea respectiva de FRTA sau organele competente.

Art.63. –Toate sanctiunile disciplinare din prezentul regulament sunt minime. Majoritatea lor intra in competenta Comisiei de Disciplina, functie de imprejurarile in care s-au comis abaterile.

Art.64. – Sanctiunle de pina la (6sase) luni inclusiv , aplicate in baza prevedrilor prezentului regulament, sunt executorii, nelundu-se in discutie nici o cerere de reducere.

-Pentru sanctiunile ce depasesc 6(sase) luni cei implicati pot face cerere de reducere numai dupa efectuarea a cel putin jumatate din perioada totala de suspendare, dar nu mai putin de 6(sase) luni.Fac exceptie situatiile in care apar date noi care nu au fost cunoscute la data aplicarii  sanctiuni.

Art.65.- Sumele rezultate in urma amenzilor prevazute in prezentul regulament si care vor fi depuse in contul Federatiei Romane de Tir cu Arcul, se constituie ca venituri ale federatiei.

Art.66.- Principiul constitutional, privind accesul liber la justitie,este garantat oricarei persoane, in conditiile in care acesta, se considera lezata intr-un drept al sau printr-o masura disciplinara prevazuta in prezentul regulament, se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor a libertatiilor si a intereselor sale legitime.Procedura de judecare, este in acest caz , cea corespunzatoare procesului judiciar.

Art.67.Prezentul Regulament Disciplinar revazut al FRTA a fost aprobat in Consiliul Director  in reuniunea din…………. martie 2008, si intra in vigoare la 1 aprile 2008.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<