Art.13. Orice intrunire, in cadrul ColegiuluiCentral al Antrenorilor /ComisiaTehnica , se poate desfasura si delibereaza legal NUMAI in prezenta a jumatate plus unu , din totalul membrilor sai.

Art.14. Orice intrunire, trebuie sa cuprinda o tematica precisa, desprinsa din planul de munca , sau impusa de urgenta momentului.Tematica va fi adusa la cunostinta membrilor, odata cu anuntarea datei , respectiv cu 10 zile inainte de termenul stabilit.

Art.15. Orice intrunire de lucru se desfasoara pe baza unei ordini de zi, care cuprinde;

  • Apelul celor convocati,
  • Constatarea legalitatii intrunirii,
  • Citirea recomandarilor sau hotaririlor, consemnarea in procesul verbal al precedentei sedinte si aprecierea modului in care au fost indeplinite – consemnate in scris-
  • Abordarea tematicii propuse,
  • Discutii, propuneri,
  • Concluzii,
  • Hotariri statutar adoptate ale ColegiulCentral al Antrenorilor,

Art.16. Toate intrunirile se consemneaza in Registrul de Procese Verbale

Art.17. Colegiul Central al Antrenorilor are ca scop;

– sa contribuie prin toate actiunile si activitatea lui , la ridicarea, capacitatii performantiale a nivelului tehnic al tirului cu arcul romanesc, in concordanta cu evolutia si progresul cifric –performantial-european si mondial, precum si de modernizare continua , permanenta a procesului de pregatire.

– sa actioneze pentru organizarea activitatii antrenorilor, propunind numirea a diferitelor loturi nationale ce se constituie, pe actiuni, sa propuna antrenorii pentru recompense si sanctriuni, aparindu-le interesele si sprijinidu-le activitatea.

– sa contribuie permanent la formarea si perfectionarea antrenorilor, la informarea si documentarea lor, inclusiv prin cursuri si colocvii de specialitate.

– sa indrume activitatea loturilor reprezentative, asigurind orientarea metodica de conceptie, in baza unei strategii globale de perspectiva.

Art.18.Colegiul Central al Antrenorilor are urmatoarele atributii ;

-stabileste si formeaza periodic conceptia de pregatire, stabilind orientarea metodica si continutul procesului de antrenament in raport cu particularitatile de virsta , sex si nivel de pregatire , pe divizii

-studiaza, discuta si aproba impreuna  cu Antrenorul Fderal, planurile de pregatire, componenta loturilor reprezentativestabilind de comun acord ‘’Baremurile ‘’ de accedere in loturi pe categori si actiuni internationale si al OBIECTIVELOR CIFRICE  Individuale pt. fiecare actiune in parte.

-initeaza efectuarea unor analize temeinice dupa fiecare competitie internationala fie ea de verificare intermediara si mai cu seamaa celor de obiectiv, a fiecarui sportiv component al lotului, precum si a evolutiei acestora in graficul  performantial individual stabilit initial la constiturea si nominalizarea acestora in loturi.

-tine legatura prin intermediul Federatiei Centrul National de Medicina Sportiva pentru supravegherea starii de sanatate , potential si disponibilitate fizica a sportivilor in diferite etape de pregatire a acestora, tinind cont de recomandarile, per individ, in continuarea procesului de pregatire.

-difuzeaza  si in rindul celorlalti antrenori si tehnicieni concluziile rezultate din analize efectuate in urma participarii la simpozioane, seminarii sau a participarii la competitii de anvergura.

-analizeaza si supune aprobarii Consiliului Director, impreuna cu antrenorul federal a sistemului competitional intern pe perioada ciclului olimpic.

Art.19. Reactualizeaza criteriile de selectie pe niveluiri de virsta ,sex si divizii.

Art.20. Reactualizeaza probele si normele de control , adaptindu-le la nivelul cerintelor de participare competitionala –european , testind capacitatea motrica generala, specifica si psihologica.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<