CAPITOLUL X – Desfasurarea activitatii personalului salariat

ART.10.0.- Prezentul regulament garanteaza categoriilor de personal urmatoarele drepturi;

10.1.- De a intreprinde actiunui in nume propriu si in afara federatiei daca aceasta nu afecteaza prestigiul unitatii si nu intra in conflict- contradictoriu cu indeplinirea atributiilor aferente functiei de salariat.

10.2.- de perfectionare profesionala in forme si normative elaborat de A.N.S. sau alte forme institutionalizate legal.

10.3.- de a fi respectate in cadrul comunitatii tirului cu arcul.

10.4.-de a beneficia de concedii legale de odihna, studii sau fara plata pe timp limitat.

10.5.- personalul salariat are obligatia de a respecta urmatoarele norme.

10.6.- salariatii, prin munca pe care o presteaza au obligatia de a respecta atributiile functiei cuprinse in prezentul regulament, de a aduce la indeplinire neconditionat sarcinile stabilite prin fisa de post, sa execute si alte sarcini necuprinse mai sus, sarcini suplimentare atribuit de seful ierarhic in limita capacitatii si aprecierii acestuia de ducere la o buna implinire a acestora.

10.7.- Cind intocmesc, perfecteaza lucrari sub semnatura, salariatii raspund de exactitatea datelor intocmite, calitatea acestora, continutul si termenele de executare.

10.8.- Toate lucrarile si documentele intocmite sau primite de federatie se inregistreaza in mod obligatoriu.

10.9.-In cazul in care indepilirea unor sarcini implica relatii cu alte institutii, acestea se stabilesc numai dupa incunostiintarea prealabila a conducatorului federatiei.

10.10.- Personalul salariat, este obligat sa aiba o tinuta demna si civilizata sub toate aspectele in relatiile cu colegii, sportvii, antrenorii, delegatii altor unitati sportive si relatia cu publicul. Este obligat sa respecte programul orar stabilit, sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca sa-si organizeze activitatea astfel de a nu perturba si intirzia lucraril;e federatiei sa asigure in timp optim si util problemele curente in cadrul sediului sau in teritoriu.

10.11.- sint interzise in timpul programului orar; parasirea locului de munca fara aprobarea sefului ierarhic, utilizarea in exces a convorbirilor telefonice, fax, interurbane si international , in scop personal, consumul bauturilor alcoolice.

10.12.- activitatea merituasa a salariatilor;

  • pentru efortul depus si rezultatele deosebite in derularea activitatii si contributia directa adusa pentru obtinerea si indeplinirea obiectivelor propuse personalul salariat poate fi recompensat in conformitate cu normele financiare elaborate de A.N.S.si a normelor financiare pentru activitatea sportiva la zi.

10.13.- Fundatia Pro Arc daca exista poate acorda si alte recompense acestora in conformitate propriul statut.

10.14.-daca pentru efectuarea si indeplinirea sarcinilor de serviciu este nevoie de efectuarea unor ore suplimentare in afara programului de lucru, acestea se vor cumula si contabiliza prin acordarea de libere sau plata acestora trimestrial, daca pentru acestea au fost prevazute prevederi bugetare.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<