CAPITOLUL IX – Casier – Sarcini si atributii

ART.9.0.- Casierul este gestionar de mijloace banesti si alte valori potrivit legii.

 • efectueaza operatiuni de incasari si plati in numerar,
 • la efectuarea operatiunilor de incasari are obligatia de a emite chitanta,
 • operatiunile de plati si incasari se fac pe baza de documente vizate control financiar

preventiv si aprobate de persoanelor competente.

 • La primirea documentelor de plata , casierul trebuie sa verifice existenta,

valabilitatea si autenticitatea semnaturilor prin care se dispune plata, prin confruntarea acestora cu specimenul de semnaturi communicate in prealabil casierului.

 • existenta anexelor la documentele de plata sau incasare;

In cazul neexistentei uneia dintre aceste dispozitii, casierul inainteaza documentele pentru completare si numai dupa ce acestea sint completate efectueaza plata sau incasarea.

– are obligatia de a efectua platile numai persoanelor indicate in documente sau celor imputernicite de acestea, pe baza de procura autentificata, Procura sau inscrisul de imputernicire ramin la casier si se anexeaza la documentul de plata.

 • pentru platile facute unor persoane din afara federatiei , casierul trebuie sa solicite acestuia actele de identitate, inscriind pe documentul de plata seria si numarul actului de identitate si unitatea care l-a eliberat.
 • dupa efectuarea platii casierul aplica pe documente stampila cu textul achitat, indicind data operatiei, dupa care semneaza pentru confirmarea platii.
 • Plata retributiei si a altor drepturi se face de casier pe baza de state de retributii si liste de plata.
 • La expirarea termenului pentru plata retributiilor si a altor drepturi casierul are obligatia;
 • Sa aplice pe statul de plata sau alte documente de plasta stampila cu textul achitat sau sa se scrie mentiunea depus, precum si numarul si data documentului de depunere, in dreptul numelui persoanei careia nu i s-a achitat sumele retinute.
 • Sa intocmeasca lista nominala a persoanelor care nu au incasat retributiile si alte drepturi.
 • Sa mentioneze pe centralizatorul statelor de salarii sau a listelor de plata sumele efectiv platile si cele neachitate sisa confirme aceste sume cu totalul documentelor respective dupa care sa semneze.
 • Sa depuna in termenele prevazute de banca, trezorerie, sumele neplatite.
 • Sa comunice anticipat, bancii, trezoreriei sumele ce urmeaza a fi ridicate pentru nevoile curente ale federatiei.
 • Evidenta incasarilor si platilor in numerar se tin cu ajutorul registrului de casa care se intocmeste de catre casier pe baza documentelor justificative.
 • Zilnic casierul totalizeaza operatiile cotidiene si stabileste soldul casei care se raporteaza pe fila din ziua urmatoare, exemplarul al doilea se detaseaza si se preda compartimentului financiar- contabil in aceiasi zi sau cel mai tirziu a doua zi impreuna cu documentele justificative sub semnatura in rejistrul de casa.
 • Casierul cu avizul conducatorului unitatii, poate pastra in casierie de la o zi la alta, sau in mod constant in vederea anumitor plati, sau cheltuieli neprevazute suma in numerar in limita soldului de casa stabilit de catre banca la care sint deschise conturile, conform reglementarile financiare in vigoare.
 • Preia de la economist documentele prin care se cer operatii bancare de incasari valuta si lei , plati in valuta si in lei din cont prin transfer (viramente) catre terte persoane fizice sau juridice si de depunere in cont, verifica daca aceste documente intrunesc conditiile legale prevazute de normele BANCII NATIONALE, pentru a fi acceptate de organele de control ale Bancii/Trezoreriei, privind efectuarea de operatii bancare si le depunere personal la ghiseele bancii.
 • Incaseaza de la ghiseul bancii valuta solicitata in numerar si o inmineaza sub semnatura de primire beneficiarilor de valuta (detinatorilor de avansuri spre decontare ulterioara) plata in valuta a unor drepturi daca este cazul,etc.
 • Preia de la banci zilnic sau periodic extrasele de cont pentru valuta si lei, facind urmatoarele verificari asupra operatiilor aparute in extras.
 • Daca depunerile de numerar, au aparut in extrasul de cont in totalitate, conform evidentele operative.
 • Daca transferurile solicitate din contul valutar si in lei sint conforme cu documentele depuse la banca si nu sint omisiuni fata de aceste documente.
 • Daca sumele primite in cont au documentele justificative legale.
 • Preda aceste extrase de cont economistului care raspunde de evidentierea valutei si a leilor, anunintind in prealabil pe secretarul general spre luare la cunostiinta asupra situatiei financiare curente.
 • Dactilografieaza corespondenta si lucrarile federatiei.
 • Inregistreaza corespondenta primita si expediata , in registrul de corespondenta al federatiei.
 • Ridica si expedieaza corespondenta interna si externa in registrul unic.