Capitolul II – Membrii afiliati,

Art.7. Un club /structura sportiva se poate afilia la FRTA urmind procedurile cuprinse in Legea 69/2000 privind reglementarea activitatiilor sportive,

7.1.- acestea vor depune la FRTA, urmatoarele documente;

– actul constituirii si statutul, autentificate;

– copie legalizata sau autentificata, dupa hotarirea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice,incheiere prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor sau fundatitiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica;

– copie legaizata dupa Certificatul de identitate sportiva;

– copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul national al persoanelor juridice, in cazul structurilor sportive, persoane juridice fara scop patrimonial;

– copie legalizata dupa Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul societatilor comerciale sportive pe actiuni;

– dovada sediului;

– dovada patrimoniului.

Art.8.-Schimbarea denumirii,

8.1. Structurile sportive isi pot schimba la cerere , denumirea in situatii bine argumentate si consemnate ,printr-un proces verbal al Adunarii Generale, avizat de FRTA si DJS respectiv. Dupa avizare, noua denumire, va fi trecuta si in carnetele de legitimare a  sportivlor,

8.2. Operatia de inscriere sub noua sigla se taxeaza conform regimului de taxe si vize ale FRTA, evidentiindu-se numarul si data efectuarii platii in cont.

Art.9. Schimbarea localitatii;

9.1.- Structurile  sportive isi pot schimba localitatera de resedinta, aceasta evidentiindu-se intr-un Proces Verbal al Adunarii Generale respectiv- daca localitatea se afla in perimetrul altui judet este nevoie si de avizul D.J.S. respectiv.  Procesul Verbal , va avea in anexa, tabelul nominal cu sportivii care sunt de acord cu schimbarea localitatii de resedinta a clubului. Cei/cel(e) , care nu  sunt de acord , se vor putea ‘’transfera’’ si in afara perioadei , legale –obisnuite de transferari- luna decembrie, imediat , respectind cerintele regulamentului de transferarii pentru orice structura sportiva, sectie,etc.

Art.10. Fuziuni intre cluburi/structuri

10.1. Doua cluburi/structuri sportive situate in aceiasi localitate sau judet pot fuziona in urma hotaririi Adunarii Generale ale celor doua unitati. In baza Procesului Verbal a celor doua si tabelului cu sportivi precum si asentimentul  acestora, insotite de carnetele de legitimare vor constitui baza noului club, rezultat cu noua sa denumire, avind dreptt de participare, odata cu ratificarea sa.

Art.11. Radierea

11.1.- O structura sportiva poate fi radiata si isi pierde calitatea de membru afiliat la FRTA prin ;

– autodizolvare-deliberat sau impus de legea 69/2000,

– excluderea pentru abatere disciplinara deosebit de grava.

11.2.- Autodizolvarea si implicit radierea din evidentele FRTA, se efectueaza prin prezentarea la FRTA a hotariri Adunarii Generale a clubului si supunerea ei aprobarii Consiliului Director.

11.3. Cluburile radiate,pot reveni numai in conditiile respectarii Legii 69/2000.

Art.12.Taxe

12.1. –Taxele de afiliere, schimbare denumire, participare, legitmare, vize,apel,etc.sunt aprobate de Consiliul Director al FRTA la propunerea anuala a Comitetului Executiv.Plata acestor taxe , la termenele fixate de FRTA, devine obligatorie pentru toate structurile sportive si sectiile afiliate si se efectueaza in numerar, virament sau mandat postal in contul federatiei.

Art.13.- Taxa anuala  de mentinere a afilierii la FITA /EMAU

Capitolul  III – Sportivii

Art.14. –Legitimare

14.1.- Un sportiv poate participa la intreceri oficiale, numai daca este membru al unei structuri sportive /sectii de tir cu arcul,   afiliata la FRTA si poseda un carnet de legitimare eliberat de comisia de competitii a FRTA.

14.2.- legitimarea sportivilor se efectueaza de catre FRTA, la solicitarea structurii sportive, sub numele si prenumele inscris in actul de identitate al acestora, pe baza urmatoarelor documente;

– cerere de legitimare tip FRTA,

– avizul medical cu mentiunea apt pt. practicarea tirului cu arcul,

– doua fotografii format ¾,

– certificat de nastere pt. sportivii sub 14 ani- copie,sau carete de identitate a celor peste 14 ani

– chitanta de plata a taxei de legitimare,

– tabel cu sportivi clubului, care solicita legitimarea in 2 exemplare ,.

14.3.-la competitiile oficiale sportivi trebuie sa prezinte carnetul de legitimare vizat pe anul in curs si viza medicala la zi.Juniori vor prezenta si cartea de identitate.Sportivii care din motive obiective nu sunt in posibilitatea de a prezenta o carte de identitate, eventual carnetul de conducere, iar in cazul sportivilor sub 14 ani , certificatul de nastere, insotit de avizul medical , cu obligatia sub semnatura de a  prezenta carnetul de legitimare in urmatoarea sedinta a comisiei de competitii.

14.4.- orice prezentare inexacta sau modificata a datelor in vederea obtineri unui carnet de legitimare , atrage anularea cereri si sanctionarea vinovatilor.Legitimarea unui sportiv pe baza unei semnaturi in fals al acestuia, nu se va mai putea anula daca sportivul in cauza a participat deja in competitii oficiale in baza carnetului de legitimare respectiv. In situatia in care un sportiv este gasit legitimat la doua sau mai multe sectii de tir cu arcul ramine valabila prima legitimare data , celelalte se anuleaza.In aceasta situatie sportivul in cauza va fi sanctionat conform prevederilor din regulamentul disciplinar. Anularea unei legitimari, nu au caracter retroactiv, in afara cazului cind a fost introdusa contestatia conform prevederilor regulamentare.

14.5.- In cazul pierderii sau a deteriorarii carnetului de legitimare, clubul, va solicita FRTA eliberarea unui duplicat, cu prezentarea urmatoarelor documente;

– o cerere tip, de eliberarea unui duplicat,

– o fotografie format ¾,

– carnetul de legitimare deteriorat, daca acesta exista,

– copie certificat nastere pina in 14 ani, sau carte de identitate peste 14 ani,

– chitanta de plata a taxei de duplicat,

– noul carnet va avea acelasi numar ca si cel initial dar cu inscriptia DUPLICAT,

– sportivilor  care implinesc varsta de 20 ani, sau isi schimba numele din diferite motive li se vor eliberea obligatoriu prin grija clubului carnete de legitimare in duplicat cu o fotografie recenta.

14.6.- Cluburile de seniori pot folosi juniori legitimati la Cluburile Sportive Scolare din oras sau judet.In aceasta situatie, clubul de seniori, inainteaza la federatie un ‘’protocol de colaborare’’ , avizat de Clubul Sportiv Scolar , care sa cuprinda un tabel cu sportivii respectivi si perioada de valabilitate a dublei legitimarii.

FRTA va elibera sportivilor cuprinsi in tabel’’ carnete de legitimare Duplicat’’ cu denumirea clubului de seniori, valabile numai pentru perioada dublei legitimari.Contra valoarea acestora va fi suportata de  clubul beneficiar.Carnetul duplicat, va putea avea acelasi numar ca cel initial.La expirarea perioadei de dubla legitimare, sportivul revine automat la clubul Sportiv Scolar.

14.7.- sportivi aflati in situatia de mai sus vor evolua cu prioritate in echipa clubului sportiv scolar.Nici un sportiv nu poate participa la doua competitii oficiale in aceeasi zi.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<