Art.27. Inceputul , Durata si Finalul competitiei

27.1.- Directorul de Concurs, controleaza suprafata de concurs distantele regulamentare de tragere, tintele, aparatura apelare, tabel de scor, semaforizare, numere de panouri si locuri de tragere , tot ce reprezinta anexe de concurs pentru o cit mai buna organizare.

27.2.- Ora exacta de incepere a competitiei se stabilieste  de comun acord cu delegatia structrurilor sportive in cadrul sedintei tehnice desfasurate anterior inceperii competitiei.

27.3.-  Controlul echipamentului si a materialelor de tragere se efectueaza in timpul celor 45 de minute de incalzire, de catre comisia de arbitri stabilita de directorul de concurs.

– de regula ora inceperi incalzirii , reglaje , controlate –semafor, fluiere, este ora 9,00 am.Star in proba ora 10,00 am.

27.4.- Programul desfasurarii competitiei poate fi stabilit fata de Regulamentul de Competitie, functie de noi motive neprevazute astfel,

1 FITA intr-o singura zi , cu 2 reuniuni am si pm,

1 FITA in 2 zile –DL intr-o zi si DS in a doua zi,

2 x7o m intr-o singura zi  intr-o reuniune am si elimontori individuale si pe echipe in a doua zi

-durata de tragere este cea stabilita in regulamentul FITA.

27.5.- Toti sportivi participanti la competitie indiferent de locurile ocupate in clasamentul oficial, sunt obligati a ramine si participa la festivitatea de premiere, care de regula se tine la circa 30 minute de la terminarea fluierului final.

– Finalul competitiei se oficiaza  prin fluierul final al arbitrului cronometror, urmat de aplauzele tuturor participantilor, sportivi , spectatori, etc.

Art.28.- Masurile de paza si ordine pe intreaga durata de desfasurare a actiunilor compertitionale revin organizatorilor locali.

Art. 29.- Competitiile oficiale cuprinse in calendarul sportiv competitional aprobat, vor fi conduse numai de arbitrii calificati, delegati de organele federale compatibile.

Art.30.- Schema minimala si numarul clasic de arbitraj este urmatoarea;

 • 1 direcor de concurs,
 • 2 arbitri principali pentru lucrarile de secretariat,
 • 1 arbitru principal pe linia de tinte,
 • 1 medic,
 • 1 arbitru cronometror si semnalizare semafor,
 • 1 arbitru secundar pe linia de tragere,
 • 1 arbitru secundar pe linia de asteptare
 • …. Arbitri secundari supraveghetori/marcatori tinte in functie de importanta si numarul de sportivi si de numarul de panouri,
 • 1 asistent medical(in lipsa unui medic)

Art.31. Comisia de arbitri, va delega arbitrii principali si pe cei secundari, in urma acordului de disponibilitate a acestora, in timp util, pentru a se preintimpina absentarea si a avea timp a-si anunta indisponibilitatea, pentru o noua delegare.

31.1. –Sructurile sportive,  etc ce si-au propus organizarea unor competiti si acestea au fost cuprinse in calendarul sportiv national, vor solicita Comisiei de Competitii sau cea a arbitrilor, delegarea unui arbitru federal,

– neimplicarea a cel putin un arbitru federal delegat atrage dupa sine neomologarea oficiala a rezultatelor tehnice, inregistrate/realizate,

– pentru arbirtul sau arbitrii federali solicitati si delegati , clubul organizator va suporta toate cheltuielile legate de –transport dus-intors, de la resedinta acestuia la locul de desfasurare si retur, cazare ,masa pe toata perioada,

Art.31.- Numai FRTA prin Comisia de arbitrii poate va delega arbitrii la competitiile oficiale Campionat Nationale unde se hotaraste –urmare a prestatiei- promovarea sau retrogradarea arbitrilor.

31.1. Structurile Sportive afiliate participante la C.N. nu au calitatea –dreptul de a solicita sau recuza nominal arbitrii desemnati.

Art.32.- Controlul Doping

32.1.-  FRTA, interzice folosirea de substane stimulatoare dopante sau stupefiante in intreaga activitate de tir cu arcul si isi rezerva , dreptul de a efectua controale inopinante pentru depistarea folosirii acestora.

32.2.- Antrenorii cluburilor afiliate , au obligatia de a depune odata ci obtinerea vizei anuale de participare la actiunile sportive ale federatiei’’ o Declaratie ‘’ standara de recunoastere si totodata omologativa , privind dopajul in pregatirea si participarea sportivilor pe care ii are in pregatire.

Art.33. Arbitrul principal –secretarul de competitie va inscrie in subsolul paginilor cu rezultate o caseta tehnica a competitiei cuprinzind;

 • date despre organizare; vreme, temperatura, vintcaldura execesiva, cazare , masa, etc,
 • aprecierea unor sportivi, ai loturilor nationale(numai daca este cazul),
 • realizarea de recorduri, cine, de unde , pe ce distante, etc.
 • se anexeaza fisa individuala de concurs la P.V. de omologare.