Art.15.- Viza anuala / Viza medicala

15.1.- viza anuala se aplica pe carnetele de legitimare de catre FRTA la fiecare inceput de an dar nu mai tirziu de prima competitie oficiala, prevazuta in calendarul competitional national, pe baza urmatoarelor documente;

– carnetele de legitimare,

– borderoul carnetelor de legitimare,

– viza medicala individuala sau pe tabel pentru copii si juniori,

– chitanta de plata a taxei de viza anuala.

15.2.- viza medicala se aplica pe carnetele de legitimare la fiecare 6 luni pentru sportivii nominalizati in loturile nationale de catre cluburi si validate de federatie, ceilalti sportivi,pot fi admisi si cu o singura viza medicala pe an. Controalele pot fi efctuate la dispensarele pentru sportivi, la cabinetele pentru controlul sportivilor din policlinici, cabinete medicale sau  la cabinetele de cluburi sau baze sportive, inclusiv la Centrul de Medicina Sportiva din Bucuresti pentru sportivi de loturi nationale si olimpic.

Viza, va cuprinde data controlului semnatura si parafa medicului examinator si stampila unitatii unde s-a efectuat controlul.

15.3.- viza anuala si viza medicala sunt obligatori si conditioneaza participarea sportivilor la competitiile oficiale interne cuprinse in calendarul competitional national , dar si inscrierea si participarea la competitii internationale.

Art.16.- Transferarea sportivilor

16.1.- Sportivi legitimati se pot transfera in conditiile prevazute de Regulamentul de transferari al Federatia Romana de Tir cu Arcul.

16.2.- Transferarea de la un club la altul , va fi operata in carnetul de legitimare, emis initial sportivului

Art.17.- Clasificarea antrenorilor,arbitrilor si a sportivilor se face pe baza rezultatelor participarii la competitiile oficiale interne si internationale, antrenorii, arbitrii si sportivi vor putea primii titluri si categorii de clasificare conform prevederilor regulamentelor de clasificare al antrenorilor, arbitrilor si sportivilor elaborat de FRTA.

Art.18.- Echipamentul si materialele de concurs,

18.1.-   Sportivi participanti la competitiile oficiale interne si internationale sunt obligati sa se prezinte in echipament sportiv. Ei pot avea inscriptionari conform regulamentelor FITA si EMAU ;

– numele sportivului ,

– sigla / firma conform reglemenbtariilor internationale ‘’dimensiuni sigle’’,

– echipamentul de tragere si accesoriile vor fi verificate , in conformitate cu regulamentele FITA, de catre comisia de arbitrii special desemnata de catre Directorul de Concurs.

18.2.- Arbitrul principlal, al concursului are dreptul si obligatia de a verifica si pe parcursul desfasurarii competitiei modificarile neconforme aduse echipamentului si actiona in consecinta.

Art.19.-Participare in competitii

19.1.- La toate competitiile oficiale cluburile participante vor prezenta carnetele de legitimare ale propriilor sportivi, cu viza anuala si medicala valabila la (zi).

19.2.- carnetele de legitimare vor fi retinute dupa validarea  acestora pe toata durata competitiei la secretariatul acesteia, pentru eventualele contestatii si certificare.

19.3.- La competitiile in care se fac clasamente si pe echipe de club, pe categorii de varsta, cluburile isi vor desemna in cadrul sedintei tehnice odata cu inscrierea de participare pe virste si componenta celor 3(trei) sportivi ce compun ECHIPA.

Capitolul IV –Pista de tir cu arcul / Sali

Art.20.- Omologare

20.1.- omologarea spatiilor in care urmeaza a se desfasura pregatirea si organizarea unor competitii, de la cele mai simple pina la cele de nivel si interes national si international se efectueaza de catre o comisie alcatuita din reprezentanti desemnati de FRTA si proprietarul clubului care a solicitat in scris omologarea.

20.2.- in comisie este util a participa si un reprezentant al inspectoratului de Politie Sanitara.

20.3.- Procesul Verbal de omologare va contine;

– data omologarii,

-datele despre denumire, adresa, bazei sportive, orientarea N-S, axa,  si cazierul proprietarului,

– membri comisiei,

-schita dimensiunilor si marcajul terenului, precum si amplasamentele auxiliare,daca acestea exista.

– spatiul de siguranta -linia de asteptare, masa oficialilor, a arbitrilor cronometrori, semnalizare, bancile pentru sportrivi in spatiul de asteptare,

– amplasarea tribunelor daca este cazu, fata de linile de tragere si de tinte etc.,

-pozitia si calitatea instalatiilor , tabele scoring , semafor , statie amplificare , semnalizare , marcaje de distante, delimitatoare, parnouri suport de tinte,pantalon –vint cronometru ,etc.

– situatia vestiarelor, B+F,

-asigurarea asistentei medicale.

20.4.- Dimensiunile minimale regulamentare a suprafetei de tragere din incinta pistei de tir cu arcul este de 120 m/40 m – ceea ce reprezinta 16 panouri de tinte, asigurindu-se participarea in cele mai bune conditii –de tragere, regulamentare a unui numar de 64 tragatori , cifra limita minima de calificare pentru rundele eliminatorii(Olimpic Round).

<< Inapoi la REGULAMENTE<<