Regulamentul de Organizare si Functionare a Comisiei de Competitii

Capitolul I –Definitii si atributiuni

Art.1. Prezentul regulament stabileste cadrul de pregatire, organizare, desfasurare, omologare si de control al activitatii tiristice cu arcul din Romania.

Art.2. Organul FRTA abilitat sa organizeze si sa controleze activitatile tirului cu arcul de pe intreg teritoriu, este comisia de competitii , legitimari, transferari, clasificari si omologari.

Art.3. Comisia de competitii este numita de Consiliul Director si este alcatuita din 5  membri pe functii si responsabilitati dupa cum urmeaza;

-presedinte,

-vicepresedinte ,

– 3 membri.

Acestia sunt reparizati pe subcomisii ;

  • competitii/- legitimari/-clasificari/-transferari/-afilieri si fuziuni/- omologari,

Art.4. Comisia de competitii este subordonata Consiliului Director prin secretarul general al federatiei.

Art.5. Comisia de Competitii are urmatoarele atributii;

-asigura desfasurarea competitiilor nationale, indruma si controleaza organizarea in bune coditii a intregului sistem competitional cuprins in calendarul national aprobat,

– solutioneaza legitimarea si transferarea sportivilor de la o unitate sportiva la alta,

-elaboreaza prezentul regulament si urmareste dupa aprobarea lui, respectarea acestuia,

-intocmeste programul competitional si urmareste organizarea si executarea lui,

– omologheaza rezultate inregistrare din toate competitiile cuprinse in calendarul sportiv national aprobat,

-judeca in prima instanta contestatiile privind desfasurarea neregulamentara a competitiilor de tir cu arcul si apelul conta hotaririlor comisiilor teritoriale daca este cazul privind competitiile si omologarea rezultatelor competitiilor organizate de catre acestea,

-pastreaza/ mentine evidenta la zi a rezultatelor din competitiile desfasurate cuprinse in calendarul intern si international la care au participat sportivi romani,

-inainteaza spre publicare in anuarul sportiv editat ANS datele de refereinta sportiva ale anului in curs.

Art.6.- Atributiile comisiei,

6.1.- reprezinta interesele FRTA in teritoriu,

6.2.- asigura informarea reciproca dintre FRTA si structurile sportive din teritoriu, arbitrii, prin toate mijloacele de care dispune – telefon, fax, Email, buletine informative, etc.

6.3. –urmareste intocmirea si derularea riguroasa a programului competitional, implicindu-se intr-o buna organizare si desfasurare a acestora.

6.4. -controleza rezultatele inregistrate in toate competitiile desfasurate.

6.5.- sprijina impreuna cu antrenorul federal , organizarea de perioade de pregatire centralizata , precum si actiuni demonstrative de popularizare,si de raspindire a tirului cu arcul.

<< Inapoi la REGULAMENTE<<